Toidukas.ee kasutustingimused

Seisuga: 28.04.2020

1. Kasutustingimustes kasutatavad mõisted

Toidukas - internetiaadressil Toidukas.ee  tegutsev Kaupade ja Teenuste internetipood ja müügikeskkond.

Kasutustingimused - käesolevad Toidukas.ee kasutustingimused.

Klient - isik, kes ostab Toidukast Kaupa.

Äriklient – juriidilisest isikust Klient.

Kaupleja - Cleveron AS, reg. kood 11405467, asukoht Reinu tee 48 Viljandi linn Viljandi maakond 71020, tel. (+372) 6662888, e-post: info@toidukas.ee

Tarbija - füüsiline isik, kes tegutseb eesmärgil, mis ei ole seotud tema majandus- või kutsetegevusega.

Pakiautomaat – erinevatel aadressidel asuvad pakiautomaadid, kuhu Klient saab oma tellimuse tellida. Pakiautomaat võib kuuluda Kliendile või Toidukale.

Tellimus - Kliendi esitatav ostutellimus Toidukas.

Kaup - pakutav, müüdav või muul viisil turustatav asi või õigus.

Teenus – pakutav, osutatav või muul viisil turustatav hüve, mis ei ole kaup, või muu pakutav või tehtav sooritus.

2. Üldsätted

2.1. Kasutustingimused kehtivad Toidukast Kaupade/Teenuste ostmisel ning reguleerivad õigussuhteid, mis tekivad Kaupleja ja Kliendi vahel.

2.2. Toiduka kasutamise ja Kaupade/Teenuste ostmisega kinnitab Klient oma nõustumist Kasutustingimustega ja muu Kliendi jaoks kättesaadavaks tehtud informatsiooniga.

2.3. Kliendil on võimalik enne Tellimuse esitamist Kasutustingimused salvestada ja/või printida.

2.4. Kauplejal on õigus ühepoolselt Kasutustingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued Kasutustingimused internetiaadressil Toidukas.ee.

2.5. Kasutustingimused kehtivad kuni uute Kasutustingimuste avaldamiseni. Kliendi ja Kaupleja vahelisele õigussuhtele kohalduvad Tellimuse esitamise ajal kehtinud Kasutustingimused.

2.6. Kasutamistingimustes toodud sätte kehtetus selle vastuolu tõttu seadusega ei too kaasa teiste sätete kehtetust.

2.7. Klient on kohustatud sooritama Kaupade/Teenuste tellimused ja maksed vastavalt Toiduka Kasutustingimustele.

2.8. Kauplejal on õigus Kliendi poolt edastatud Tellimus täitmata jätta juhul kui Klient ei ole tasunud Kauba või Teenuse eest, või kui Kliendi krediitkaardil puuduvad selleks rahalised vahendid.

2.9. Klient on Toiduka kasutamisel kohustatud tagama tema poolt esitatud informatsiooni õigsuse ning mitte kasutama müügikeskkonda selleks mitte ettenähtud toimingute läbiviimiseks.

2.10. Kliendil ei ole ilma Toiduka kirjaliku loata õigus Toiduka müügikeskkonda ja selle osasid mis tahes viisil kopeerida, reprodutseerida, levitada, edastada, muuta ja muul sarnasel viisil kasutada.

2.11. Toiduka klienditeeninduse kontaktandmed: info@toidukas.ee ja (+372) 666 2 888.

3. Kaup, Kauba hind, Kauba kogus ja kohaletoimetamise tasu

3.1. Toiduka Kaupadele kehtivad Tellimuse tegemise hetkel valitud Kauba hind eurodes koos käibemaksuga järgmiselt:

3.1.1. Kauplejal on õigus muuta müüdava Kauba hinda.

3.1.2. Kliendile kehtivad hinnad, mis on Toidukas avaldatud Tellimuse tegemise hetkel, v.a juhtudel, kui Toote vale hind avaldati tehnilise vea või rikke tõttu.

3.1.3. Tellitud Kauba kohaletoimetamise tasu sõltub sihtkohale vastavast hinnakirjast.

3.1.4. Kohaletoimetamise teenuse tasu kuvatakse Kliendile Tellimuse vormistamise hetkel.

3.1.5. Kaupade hinnad Toidukas on toodud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

3.2. Kauplejal on õigus määrata kliendi poolt tellitava Kauba suurim koguseline määr.

3.3. Pandimärgiga märgistatud Kauba joogipakendile lisandub tagatisraha, mille summa on avaldatud Kauba juures eraldi hinnana.

3.4. Toidukas tootekirjelduste juures olevad pildid on illustreerivad.

4. Tellimuse esitamine ja kinnitamine

4.1. Ostu tegemiseks tuleb Kliendil Toidukas.ee keskkonnas esitada Tellimus.

4.2. Tellimusi saab esitada ainult registreeritud Klient. Tellimuste ajalugu ja enda loodud ostunimekirju näeb vaid registreeritud Klient. Äriklient saab esitada Tellimuse läbi eraisikust registreeritud Kliendi konto kirjutades märkuste lahtrisse, et soovib arvet ettevõtte nimele. Märkuste vormi tuleb kirjutada ka ettevõtte rekvisiidid.

4.3. Toidukas konto registreerimiseks tuleb Kliendil täita  vorm „Registreeri“ ning nõustuda Kasutustingimustega.

4.4. Tellimuse esitamiseks tuleb sobivad Kaubad lisada ostukorvi, valida soovitud tarnekoht, aeg (kuupäev ja kellaaeg) ja makseviis ning vajutada nupule „Kinnita tellimus“.

4.5. Alkoholi ning alkoholivaba veini, õlut ja siidrit müüakse vaid täisealistele Klientidele. Kui ostukorvis sisaldub nimetatud Tooteid, suunatakse Klient vanuse tuvastamise lehele. Pärast vanusekontrolli edukat läbimist saab Klient ostmist jätkata. Klient peab vanusetuvastuse läbima vaid esimesel korral alkoholi ostes.

4.6. Tellimust on võimalik vormistada maksimaalselt 1 (üks) nädal ette enne soovitud Kauba kättesaamise aega.

4.7. Klient kohustub enne Tellimuse kinnitamist ja makse tegemist kontrollima tema poolt koostatud Tellimuse sisu, kogust ja selle vastavust Tellimusele. Kinnitatud Tellimuse sisu ei ole tagantjärele võimalik muuta.

4.8. Kaupleja ei vastuta Tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mistahes muude tagajärgede eest.

4.9. Klient tasub kogu Tellimuse eest Kaupleja pakutavates maksekeskkondades. 

4.10. Kaupleja alustab Tellimuse komplekteerimist, kui Klient on tasunud kogu Tellimuse eest.

4.11. Juhul kui Kauplejal ei ole Tellimuse komplekteerimisel võimalik Kliendi tellitud Kaupa soovitud koguses anda, on Kauplejal õigus Kaup Kliendiga telefonitsi konsulteerides asendada.

4.12. Kui Kauplejal ei ole võimalik Kaupa asendada või kui Klient Tellimuse kättesaamisel asendust heaks ei kiida ja sellest loobub, tagastatakse puuduoleva Toote maksumus Kliendi arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kättetoimetamise kuupäevast.

4.13. Kauplejal on õigus Tellimuse täitmisest loobuda, teavitades sellest Klienti e-posti teel koos loobumise põhjusega. Juhul kui Kaupleja loobub Tellimuse täitmisest, tagastatakse Tellimuse maksumus Kliendi arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kättetoimetamise kuupäevast.

5. Tellimuse täitmise aja muutmine

5.1. Kliendil on õigus avaldada soovi Tellimuse kättesaamise aja muutmiseks teavitades sellest Toiduka klienditeenindust.

5.2. Võimalusel arvestab Kaupleja Kliendi sooviga, teavitades sellest Klienti e-posti või telefoni teel.

6.3. Kauplejal on õigus jätta Tellimuse kättesaamise aeg muutmata.

6. Maksevõimalused ja tagasimaksed

6.1. Tellimuse eest saab tasuda Toidukas keskkonnas näidatud viisidel. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt Kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.

6.2. Makse teostamine toimub väljaspool Toiduka keskkonda vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. Toidukas puudub ligipääs Kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

6.3. Kõik tagasimaksed, mida Kaupleja teeb vastavalt Kasutustingimustele, tehakse Kliendi samale arvelduskontole, millelt Tellimuse eest tasuti.

6.4. Alates esimesest tellimusest 3 kuud on tarne hind kodu-pakiautomaati ja toidurobotisse 0 €. Peale 3 kuud lisandub kodu-pakiautomaati tellimisel tarne hind 1€. Toidurobotisse tellimisel on tarne hind 0 €

7. Tellimuse kättesaamine, kohaletoimetamine ja üleandmine

7.1. Tellimuse kättetoimetamine toimub Viljandi linnas ning lähistel. Täpsed kättetoimetamise piirkonnad on kirjas Toiduka kodulehel.

7.2. Tellitud Kaubad saadetakse Kliendi valitud Pakiautomaati vastavalt alltoodud tingimustele. Selleks tuleb Kliendil valida Tellimuse vormistamisel kuupäev ja kellaaeg ning määrata kohaletoimetamise viis ja Pakiautomaat.

7.3. Kaupade kättetoimetamine Kliendile kuuluva kodu-pakiautomaati vahendusel.

7.3.1. Kaubad toimetatakse Tellimuses määratud Pakiautomaati ja hiljemalt, kuid mitte varem kui 2 tundi Tellimuses määratud kellaajast.

7.3.2. Klient peab tagama kullerile Tellimuses märgitud Pakiautomaadile ligipääsu.

7.3.3. Juhul kui Kauplejal ei õnnestu Tooteid kätte toimetada Tellimuses esitatud ajal Kauplejast tuleneva asjaolu tõttu, kohustub Kaupleja sellest Klienti viivitamatult teavitama Kliendi poolt Kauplejale avaldatud kontakttelefonil või e-posti teel. Kaupleja ja Klient lepivad kokku uue kättetoimetamise aja. Juhul kui Kauplejal ja Kliendil ei õnnestu uues kohaletoimetamise ajas kokku leppida, loevad Kaupleja ja Klient müügilepingu konkreetse Tellimuse osas lõppenuks ning Kaupleja tagastab Kliendile kogu Tellimuse eest tasutud summa 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kättetoimetamise kuupäevast.

7.3.4. Alkoholi üleandmisel on kulleril õigus nõuda vanuse tuvastamiseks isikut tõendava dokumendi esitamist. Kui dokumenti ei esitata, on kulleril õigus jätta eelnimetatud Kaubad üle andmata. Juhul kui Tellimus sisaldab alkoholi või muid punktis 4.5. nimetatud Tooteid, tuvastatakse Tellija vanus Tellimuse esitamisel. Kliendil on keelatud sellisel juhul võimaldada Pakiautomaadi avamist ühelegi alaealisele isikule.

7.3.5. Kaupade kahjustumise või kadumise risk läheb Kliendile üle pärast Tellimuse sisestamist kliendi Pakiautomaati.

7.3.6. Tellimuse kättesaamisel kohustub Klient kohe kontrollima kättetoimetatud Kaupade vastavust Tellimusele. Tellimusele mittevastavused (nt defektsed või katkises pakendis Kaubad, mitte tellitud Kaubad, sobimatud asenduskaubad jmt) on Klient kohustatud 1 tunni jooksul edastama Toiduka klienditeenindusele. Vastasel juhul loetakse Tellimus kohaselt täidetuks.

7.4. Kaupade kättetoimetamine Toiduka robot-Pakiautomaadi vahendusel.

7.4.1. Kaubad toimetatakse Tellimuses määratud Pakiautomaati ja hiljemalt, kuid mitte varem kui 1 tund Tellimuses määratud kellaajast.

7.4.2. Kaupade jõudmisel Pakiautomaati saadetakse Kliendile tema poolt Toidukas avaldatud telefoninumbrile lühisõnum, mis sisaldab Kaupade kättesaamiseks vajalikku kättesaamis-koodi.

7.4.3. Klient peab tellitud Kaubad Toidukapist välja võtma hiljemalt 4 tunni jooksul pärast Tellimuses määratud kellaaega. Peale antud ajavahemiku möödumist Pakiautomaat Kliendile saadetud pin-koodi sisestamisel enam ei avane, kapp tühjendatakse Kaupleja poolt ning Tellimus loetakse Kliendi poolt tühistatuks. Sellisel juhul on Kliendil kohustus tasuda Kauplejale Tellimuse tühistamise tasu 3 eurot (sisaldab käibemaksu). Kaupleja tagastab Kliendi tasutud summa, millest arvestatakse maha tühistamise tasu, Kliendi arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kättetoimetamise kuupäevast.

7.4.4. Juhul kui Kauplejal ei õnnestu Tooteid kätte toimetada Tellimuses esitatud ajal Kauplejast tuleneva asjaolu tõttu, kohustub Kaupleja sellest Klienti viivitamatult teavitama Kliendi poolt Kauplejale avaldatud kontakttelefonil või e-posti teel. Kaupleja ja Klient lepivad kokku uue kättetoimetamise aja ja/või viisi. Juhul kui Kauplejal ja Kliendil ei õnnestu uues kohaletoimetamise ajas ja/või viisis kokku leppida, loevad Kaupleja ja Klient müügilepingu konkreetse Tellimuse osas lõppenuks ning Kaupleja tagastab Kliendile kogu Tellimuse eest tasutud summa 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kättetoimetamise kuupäevast.

7.4.5. Juhul kui Tellimus sisaldab alkoholi või muid punktis 4.5. nimetatud Tooteid, tuvastatakse Tellija vanus Tellimuse esitamisel ning Toidukapi avamiseks vajalik pin-kood saadetakse vaid täisealise Kliendi poolt avaldatud telefoninumbrile. Kliendil on keelatud sellisel juhul avaldada talle Toidukapi avamiseks saadetud pin-koodi ühelegi alaealisele isikule.

7.4.6. Kaupade kahjustumise või kadumise risk läheb Kliendile üle alates Tellimuse kättesaamisest. Tellimuse kättesaamise hetkeks loetakse Toidukapi avamist Tellijale saadetud pin-koodi abil.

8. Lepingust taganemine, kaupade tagastamine

8.1. Tarbijast Kliendil on õigus lepingust taganeda (Kaupadest loobuda) 14 kalendripäeva jooksul Kaupade kättesaamisest alates, täites selleks taganemise avalduse tüüpvormi (kättesaadav Toidukas).

8.2. Taganemise avaldus ja tagastatavad Kaubad tuleb üle anda Toiduka komplekteerimiskeskuses aadressil Tallinna 86, Peetrimõisa. Kaupade tagastamisega seotud kulud kannab Klient.

8.3. Kliendil on õigus lepingust taganeda (Kaubad tagastada) vaid juhul, kui Kaubad on kasutamata ja rikkumata ning originaalpakendis.

8.4. Tulenevalt võlaõigusseadusest (VÕS) ei kohaldu 14 päevane taganemisõigus:

8.4.1. sellise asja üleandmisel, mis rikneb või vananeb kiiresti (sh kõik jahutatud ja külmutatud Kaubad, st märgistusega „Kõlblik kuni ...“ Kaubad);

8.4.2. sellise suletud pakendis asja üleandmisel, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud (näiteks pesu, avatud pakendiga kosmeetika, parfüümid jmt);

8.4.3. asja üleandmisel, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;

8.4.4. perioodilist väljaannete (ajalehed, ajakirjad jne) üleandmisel;

8.4.5. muude VÕS § 53 lõikes 4 nimetatud Kaupade üleandmisel.

8.5. Juhul kui Klient on tagastatavaid Tooteid kasutanud, rikkunud või kahjustanud, on Kauplejal õigus keelduda Kaupade tagasivõtmisest.

8.6. Kui Klient on lepingust taganenud ning tagastatud Kaubad on nõuetekohased, tagastab Kaupleja Kliendile Kaupade maksumuse koos tagastatud Kaupadelt arvestatud kohaletoimetamise tasuga 7 tööpäeva jooksul pärast Kaupade tagasivõtmist.

9. Pretensioonide esitamine

9.1. Kaupade lepingutingimustele mittevastavuse korral on Kliendil õigus tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. Kui Kaupleja rikub oma kohustusi, on Kliendil õigus nõuda kohustuse täitmist, oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, alandada hinda, rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel nõuda viivist või taganeda lepingust.

9.2. Tarbijale müügi korral vastutab Kaupleja Tootel ilmneva mittevastavuse eest 2 aasta jooksul alates Toote Kliendile üleandmisest. Eeldatakse, et kauba Kliendile üleandmise päevast esimese 6 kuu jooksul ilmnenud mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

9.3. Kaupleja ei vastuta Toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis on tekkinud Kliendi tegevusest ja/või tegevusetusest, sh Toote mittesihipärasest kasutamisest või mittenõuetekohasest säilitamisest (säilitamistingimuste järgimata jätmine).

9.4. Klient kohustub Kauplejat teavitama Toote mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest, st esitama pretensiooni.

9.5. Pretensiooni saab esitada e-postiaadressile: info@toidukas.ee. Pretensioonis tuleb märkida Kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, Tootel ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

9.6. Juhul kui Klient ei ole pretensiooni korral nõus Kaupleja pakutava lahendusega, on Tarbijast Kliendil õigus pöörduda tarbijakaitseameti ja selle juurde moodustatud tarbijavaidluste komisjoni poole, mille pädevuses on lahendada tarbija ja kaupleja vahelisest lepingust tulenevaid tarbija algatatud tarbijavaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. 

10. Vastutus

10.1. Kaupleja ja Klient vastutavad teineteise ees Kasutustingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahjude eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

10.2. Klient vastutab Toidukasi püsikliendiks registreerimise vormil või Tellimuse vormistamisel esitatud andmete õigsuse eest. Kui Klient esitab puudulikud või ebakorrektsed andmed, ei vastuta Kaupleja sellest tingitud tagajärgede eest ning Kauplejal on õigus nõuda Kliendilt sellest tingitult tekkinud kahjude hüvitamist.

10.3. Klient vastutab Toidukas veebikeskkonda sisselogimiseks vajaliku salasõna turvalise kasutamise eest ja kohustub tagama, et tema salasõna ei satu kolmandate isikute (sh alaealiste perekonnaliikmete) valdusesse.

10.4. Juhul kui Kliendil on kahtlus, et tema sisselogimisandmed on sattunud kolmanda isiku valdusesse, kohustub Klient sellest Kauplejat teavitama ning otsekohe salasõna muutma.

11. Kliendi isikuandmete töötlemine

11.1. Kaupleja töötleb Kliendi poolt esitatud isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega.

11.2. Töödeldavateks isikuandmeteks on eelkõige andmed, mida küsitakse Kliendilt püsikliendiks registreerumisel ja/või Tellimuse vormistamisel ja täitmisel (sh ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, ostukorvi sisu ja ostude ajalugu). Isikuandmete hulka kuulub ka arveldusarve number, millelt ostu eest maksti, juhul kui Kauplejal tekib vajadus ja kohustus Kasutustingimustes toodud juhtudel ja ulatuses tagastada Kliendile ostu eest tasutud summa.

11.3. Kaupleja töötleb Kliendi isikuandmeid Tellimuste täitmiseks (sh Tellimusega seotud teadete edastamiseks, Kaupade eest tasumiseks, Kaupade kättetoimetamiseks), kliendikonto haldamiseks ja Kliendiga suhtlemiseks (sh Kliendi päringutele vastamiseks), tarbimisharjumuste uurimiseks, müügistatistika kogumiseks, personaalsete Toiduka pakkumiste koostamiseks ja saatmiseks, Toiduka teenuste arendamiseks, Toidukat puudutavate küsitluste ja loosimiste läbiviimiseks ning õigustatud huvi alusel (sh enda õiguste kaitsmiseks pretensioonide menetlemisel ja vaidluste lahendamisel, parema klienditeeninduse tagamiseks (telefonikõnede salvestamine) jmt).

11.4. Kaupleja töötleb Kliendi isikuandmeid vaid nii kaua kui see on vajalik punktis 11.3. ja 11.4. toodud eesmärkide ning seadusest tulenevate Kaupleja kohustuste täitmiseks. Pärast seda Kliendi isikuandmed kustutatakse või anonümiseeritakse nii, et neid ei saa enam konkreetse Kliendiga seostada.

11.5. Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Kaupleja.

11.6. Isikuandmete kaitse on tagatud läbi organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmete. Kasutusele on võetud kõik vajalikud meetmed isikuandmete kaitseks. Isikuandmete töötlemisel piirdutakse vähimaga, mis on iga konkreetse töötlemistoimingu puhul vajalik selleks, et täita isikuandmete töötlemise eesmärk.

11.7. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, registreeritud Klient saab igal ajal oma Toiduka kontole sisse logida ning vaadata teatud teavet, mis Kauplejal Kliendi kohta on (näiteks nimi, kontaktandmed, Tellimuste ajalugu, Kliendi loodud ostunimekirjad jne) ning muuta/parandada oma kontaktandmeid.

11.8. Kliendil on õigus nõuda ka oma andmete ülekandmist, kustutamist või töötlemise piiramist või lõpetamist kui andmete töötlemiseks ei ole enam vajadust või õiguslikku alust. Samuti on püsikliendiks registreeritud Kliendil õigus nõuda oma kasutajakonto sulgemist.

11.11. Konto sulgemiseks, isikuandmete ülekandmiseks teisele töötlejale, kustutamiseks või parandamiseks tuleb Kliendil saata vastav digiallkirjastatud avaldus Kaupleja e-posti aadressile info@toidukas.ee. Kauplejal on õigus jätta Kliendi taotlus rahuldamata kui Kliendi isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamise ei ole turvaline.

11.12. Kui Klient on avaldanud soovi saada Kaupleja uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on Kliendil alati õigus nendest loobuda, saates vastavasisulise teavituse Kaupleja e-posti aadressile info@toidukas.ee või vajutades iga pakkumise juures näidatud vastavale lingile.

11.13. Kui Klient leiab, et isikuandmete töötlemisel rikutud tema õigusi, on tal õigus pöörduda Kaupleja poole aadressil info@toidukas.ee, esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.