Topelt ajavõit Toidukast! - kampaania lõppes 18.11.2020

Säästa aega ja telli Toidukast ning võid võita robottolmuimeja Roborock S6, millega ei pea Sa enam ka põrandakoristusele aega kulutama!

Loosis osaleb iga vähemalt 15€ väärtuses ost ajavahemikul 14.11 - 18.11.2020. Iga ostuga suurendad oma võiduvõimalust!
Reeglid


1. Kampaania „Topelt ajavõit Toidukast!“ (edaspidi kampaania) korraldab: Cleveron AS, Reinu tee 48, Viljandi 71020, Viljandimaa, registrikood: 11405467, e-mail: info@toidukas.ee (edaspidi korraldaja).

2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

3. Kampaania viiakse läbi Eesti Vabariigi territooriumil.

4. Kampaania periood: 14.11 – 18.11.2020.

5. Kampaania võidufond: üks robottolmuimeja Roborock S6.

6. Kampaanias osalevad kõik ajaperioodil 14.11 – 18.11.2020 sooritatud vähemalt 15€ (koos KM) ostutehingud Toidukas.ee e-poest.

7. Kampaania loosis osaleb iga individuaalne Toidukas.ee e-poes sooritatud vähemalt 15€ (koos KM) väärtuses ost. Näiteks kolme kampaania perioodil toimunud ostu korral (väärtustega 12€, 15.2€, 23€) osaletakse kahe loosipiletiga.

8. Ostu sooritamisega kampaania perioodil 14.11 – 18.11.2020 kinnitab kampaanias osaleja oma isikuandmete õigsust, kampaania reeglitest kinnipidamist ning annab nõusoleku oma isikuandmete töötlemisega kampaaniaga seotud eesmärkidel.

9. Kampaania auhinnaks robottolmuimeja Roborock S6.

10. Kampaania jooksul loositakse välja 1 auhind ehk robottolmuimeja Roborock S6.

11. Auhinna loosimised toimuvad kampaania lõppedes 19.11.2020.

12. Kampaania auhinda ei saa konverteerida rahaliseks väärtuseks.

13. Auhindade võitjaid teavitatakse e-maili, telefoni või SMSi teel hiljemalt loosimisele järgneva 3 tööpäeva jooksul. Kui auhinna võitjaga pole võimalik ühendust saada loosimisele järgneva 5 tööpäeva jooksul, siis loositakse välja uus sama auhinna võitja.

14. Auhinna võitjaga võtab korraldaja ühendust Toidukas.ee profiilile märgitud e-posti aadressil ja/või selle puudumisel kontakttelefoni numbril.

15. Kampaania auhinna võidu vormistamise viimane kuupäev on 19.12.2020, pärast seda kuupäeva ei ole kampaania korraldajal kohustust auhinda väljastada.

16. Korraldaja ei vastuta osalejate auhindade loosimisest või auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest, kui kampaanias osaleja on eiranud kampaania reegleid, esitanud korraldajale enda isiku kohta puudulikke andmeid või kui korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada 5 tööpäeva jooksul või auhinda üle anda eelnevalt kokku lepitud kohas.

17. Kampaania korraldaja võtab endale vastutuse kõigi võitudega seotud seadusjärgsete maksude tasumise eest.

18. Korraldaja tohib kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jm korraldaja enda või tema toodete või teenustega seotud üritustel ilma võitjale selle eest tasu maksmata ja lisakokkulepet sõlmimata.

19. Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb esitada kirjalikult korraldajale aadressil Cleveron AS, Reinu tee 48, Viljandi 71020, Viljandimaa, registrikood: 11405467, e-mail: info@toidukas.ee märksõnaga „Toidukas kampaania“. Korraldaja vastab pretensiooni esitajale kirjalikult 7 tööpäeva jooksul pretensiooni kättesaamise kuupäevast.

20. Kampaania kohta saab lisainfot kampaania kodulehelt https://toidukas.ee/page/campaign/, või e-posti aadressil info@toidukas.ee. Kirjadele vastatakse 3 tööpäeva jooksul alates kirja kättesaamise kuupäevast.

21. Kampaanias ei osale Cleveron AS-I allüksuse Toidukas töötajate sooritatud ostud.

22. Kampaania korraldajal on õigus vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel kampaania ühepoolselt katkestada, teatades sellest viivitamatult veebilehe Toidukas.ee vahendusel.

23. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.